Likovnost je uz glazbu i ples najstariji umjetnički izraz čovjeka. Kada govorimo o umjetničkom izrazu moramo biti svjesni toga da čovjek svoju vječnu težnju stvaranja i praktične primjene umjetnosti, umjetničkih predmeta i izraza u svom svakodnevnom životu od samog početka nije još znao imenovati imenom kojeg poznajemo danas – umjetnost. Riječ umjetnost u hrvatskom dolazi od glagola umjeti (moći), jednako kao što na njemačkom Kunst dolazi od können. Upravo umjetnost je ono što nas izdvaja od svih ostalih inteligentnih sisavaca, i usko je povezana s kreativnom moći pojedinca koji ju stvara. Čovjek se može kreativno izraziti upravo zbog sposobnosti reflektiranja, sjećanja i kompleksne emocije. Upravo osjećajnost uz visok stupanj inteligencije umjetnika u sažimanju i odabiru doživljenog pri stvaranju umjetničkog djela, glavni je razlog opstanku mnogih umjetničkih djela u  trajnoj memoriji čovječanstva, u svijesti svih koji će to umjetničko djelo doživjeti, usprkos protoku vremena i društvenih oblika, za sva vremena. Tako je to bilo počevši od spiljskih slikarija koje slobodno možemo nazvati najstarijom zabilježenom likovnom umjetnošću i formom, a koje datiraju još iz paleolitika, pa sve do današnje moderne umjetničke produkcije. To je ostala osnovna bit i temelj umjetnosti i dan-danas.

Umjetnost je uvijek u društvu imala i konkretnu, takoreći uporabnu ulogu, još u zajednici nomada i lovaca u dalekoj ljudskoj prošlosti kamenog doba. Znanstvenici su isprva smatrali da je spiljsko slikarstvo nastalo iz dekorativnih razloga, no ispostavilo se da su tada ljudi slikali životinje na stijenama spilja prizivajući uspješan lov, razmnožavanje životinja odnosno magiju koja bi osigurala plodnost životinja te izobilje hrane kroz godinu. Vrijedi ovdje razlikovati primijenjenu umjetnost od tzv. čiste, no o tome će biti više govora  na drugom mjestu. Likovna umjetnost u svojim najrazličitijim oblicima prati ljudsku vrstu od samih njenih početaka i izvjesno je da će izumrijeti samo s njom, a nikako prije. Kao takva, likovna umjetnost je spoj čovjekove ideje i konkretnog umijeća izvedbe ljudskih ruku, te zbog toga ovisi o materiji, svom „nositelju“. Otuda i težnja za što dužim životnim vijekom umjetničkih artefakata i pojavnih formi. Istu težnju ima i glazbena i plesna umjetnost, no obje su oštro ograničene vremenom izvedbe, te su ovisile prvo samo o usmenoj predaji s koljena na koljeno, a poslije i o zapisu (notnom pismu), te kasnije i o modernoj tehnologiji, audio-vizualnim sredstvima bilježenja, prijenosa i arhiviranja.  Dokaz toj nevjerojatno žilavoj želji i potrebi za TRAJNOŠĆU umjetničkog djela čiji je cilj nadživjeti pojedinca, naraštaj, društveno uređenje te nadrasti kulturološke i civilizacijske ograde vlastitog vremena, upravo je i taj prvi umjetnički likovni izraz ljudske ruke uklesan i izrezbaren u kamenoj stijeni špilja, a zatim i u skulpturama i reljefima u kamenu i pečenoj glini.

Rezultat te težnje likovnih umjetnosti je pronalazak i primjena što trajnijih pigmenata (boja) u slikarstvu, kao što je na primjer enkaustika i uljane tehnike. Prednost, ali istodobno i ograničenje likovnih umjetnosti upravo je materijal u kojem se finalno umjetničko djelo postvaruje. Važno je znati da je materijal ovdje sredstvo, a ne cilj. Kada umjetnik odabire materijal u kojem će stvoriti svoje djelo, on to čini iz isključive i jasne potrebe za trajnošću umjetničkog djela. Mnogi suvremeni umjetnici odabiru materijale koji imaju izuzetno kratak životni vijek, ili je pak njihov „rad“ ovisan o reproduktivnim tehnikama (struja, svjetlo, instalacije).  Pogrešno je misliti da je odabir medija u kojem takav umjetnik stvara svoje djelo – njegov umjetnički izraz, „statement“. To je samo rezultat njegove umjetničke nemoći. Takvo „umjetničko“ djelo je samo tehnološko svjedočanstvo trenutnog vremena koje ne teži trajnosti, te u nedostatku uistinu umjetničkog sadržaja gubi svaki smisao. Jer – forma (materijalni oblik) nije sadržaj.

Primjerice, umjetnost koja kritizira potrošačku ćud suvremenog društva konstantnim gomilanjem umjetničkog brzo razgradljivog otpada nalikuje oponašanju upravo društvenog ponašanja koje želi kritizirati. Sociološki gledano, jednako bi apsurdno bilo protestirati protiv nasilja – pomoću samog nasilja. O tome koliko je pogrešno svesti umjetnost na puko sredstvo prosvjeda i aktivizma biti će još govora. Za sada je važno istaknuti da likovna umjetnost nije „vodič“ niti „oruđe“ bilo kakvog aktivizma, a to se vidi i u sve većoj nezainteresiranosti publike prema takvoj umjetničkoj produkciji. Jasno je da takvim lažnjacima u umjetnosti nedostaje ushit, osobni izraz, nadahnuće i talent, sve ono što čini idejnu trajnost umjetničkog djela. Nedostaje umjetnički razlog zbog kojeg bi to djelo moglo oplemenjivati slijedeće naraštaje publike i nadahnuti buduće umjetnike. Pitanje je, uz pretpostavku da umjetnička djela takove suvremene produkcije i izdrže koji mjesec ili godinu prije vlastitog fizičkog rasula, koliko je talenta i osobnosti utkano u njihovu potku ako već ni nakon svoje početne provokacije nisu u stanju zadržati interes u oku promatrača suvremenika i ostaviti trag u njegovoj svijesti, a kamoli u svijesti i pamćenju budućih naraštaja.

Ingrid Runtić